Typy a provedení tepelných čerpadel

První slovo určuje, odkud získáme teplo, které chceme použít pro vytápění. Druhé nás informuje, kde se předává teplo získané z okolí. Jak je zřejmé, v prvních třech případech končí teplo ve vodě, která pak vyhřívá vaše radiátory, podlahy, bazény či jiná zařízení, dle vašich individuálních požadavků. Princip tepelných čerpadel tedy není nijak složitý.

Obecně lze rozlišit tepelná čerpadla na tyto základní typy:

  • vzduch-voda: Tento typ tepelného čerpadla odebírá teplo z venkovního vzduchu. Vzduch se nasává přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je použito pro ohřev vody v zásobníku teplé vody nebo pro ohřev vody v topném systému. Tepelná čerpadla vzduch-voda dosahují největších úspor, pokud jsou napojena na nízkoteplotní podlahové vytápění.
  • země-voda: Teplo se odebírá z vodní plochy. Tento systém je vhodný pouze pro objekty ležící v těsné blízkosti vodní plochy.
  • voda-voda: Tento systém využívá tepelnou energii, která se vyskytuje ve spodní a povrchové vodě. Zdrojem podzemní vody jsou obvykle kopané nebo vrtané studny.
  • vzduch-vzduch: Teplo se odebírá z venkovního vzduchu. Vzduch se nasává do venkovní jednotky tepelného čerpadla, kde se z něj získává teplo, které je dále použito pro ohřev vzduchu uvnitř vytápěné budovy. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch dosahuje výrazně lepších topných faktorů než klasická tepelná čerpadla vzduch-voda a země-voda, protože toto tepelné čerpadlo ohřívá vzduch v místnosti bez prostřednictví topného systému.

Historie tepelných čerpadel

Základní myšlenku, týkající se principu tepelného čerpadla, vyslovil Lord Kelvin již v roce 1852 ve své druhé termodynamické větě. Pro pochopení funkce čerpadla je nejdůležitější část, ve které se hovoří o způsobu šíření tepla, jelikož za všech okolností se jedná o směr od teplejší ke studenější části.

První tepelné čerpadlo

Bylo sestrojeno v podstatě náhodou americkým vynálezcem Robert C. Webberem na konci čtyřicátých let minulého století. V okamžiku, kdy prováděl pokusy s hlubokým zamrazením, dotkl se omylem výstupního potrubí mrazícího přístroje a popálil si dlaň.

Této náhodě vděčíme za odhalení funkce tepelného čerpadla. Webber následně propojil výstup z mrazáku s bojlerem na teplou vodu. Jelikož měl stále přebytek tepla, napojil horkou vodu na potrubní smyčku a pomocí malého větráku začal vhánět teplý vzduch do domu. Následně zkusil úspěšně čerpat teplo ze země pomocí zemních kolektorů. Výsledky ho natolik příjemně překvapily, že v následujícím roce prodal svůj starý kotel na uhlí :)

Exportovat do PDF Odeslat emailem

RYCHLÁ POPTÁVKA

Aktuality

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů I.Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dál...

Kotlíkové dotace NOVINKY 5/2018

Dle aktuálních informací se chystá přijímání dalších žádostí o kotlíkové dotace v těchto krajích: Pardubický kraj - jako první vydal novou informaci pro žadatele o kotlíkové dotace – vyhlášení nové výzvy se předpokládá v září 2018. Žádosti mohou podávat ja...

Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 - pozvánka od KLIMA RAPID

Zveme vás na náš stánek č. M91 na veletrhu MODERNÍ VYTÁPĚNÍ, který se koná v Praze v Holešovicích od 1. 2. do 4. 2. 2018. Na našem stánku uvidíte nejen nové modely tepelných čerpadel Panasonic Aquarea, ale také další zajímavosti z oblasti klimatizací a ...

Správný výběr tepelného čerpadla

Představujeme vám základní informace o správném výběru tepelného čerpadla: na co se zaměřit při výběru tepelného čerpadla a odpovědi na nejčastější otázky našich zákazníků. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo zdarma telefonicky ...

Servis tepelného čerpadla Panasonic Aquarea

Proč je nutný servis tepelných čerpadel vzduch-voda? A jak při něm správně postupovat? Podívejte se na ukázku servisních úkonů u tepelného čerpadla Panasonic Aquarea. Pravidelným servisem prodloužíte životnost tepelného čerpadla a snížíte jeho provozní nák...

Více aktualit

CERTIFIKACE

ISO 14001 - klimatizace ISO 9001 - klimatizace