Důvody pro vytápění tepelným čerpadlem

1. Bezkonkurenčně nízké provozní náklady:

  • Až 70 % energie se čerpá přímo z přírody.
  • Nízká závislost na cenách energií.

2. Výhodná sazba elektřiny:

  • Sazba D 56d (nebo C 56d pro firmy).
  • 22 hodin nízká sazba pro všechny elektrospotřebiče v objektu.

3. Bezobslužný provoz

4. Nehrozí žádné nebezpečí vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým

5. Zdroj šetrný k životnímu prostředí


Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou elektrická zařízení fungující na podobném principu jako domácí chladnička, ale v obráceném principu. U chladničky čerpáme teplo z vnitřního prostoru do venkovního, kde se přenáší do okolního prostoru. Tím uvnitř nastává chlad (odběr tepla) a v zadní části se lednice zahřívá díky teplu, které odebírá z vnitřku lednice a předává do okolí.

Tepelná čerpadla využívají venkovního nízkopotenciálního tepla, k ohřátí chladiva a dále - prostřednictvím výměníku - vody v topném systému budovy. Energie nutná k provozu čerpadla je mnohem menší než teplo, se kterým daný prostor zahříváme. Znamená to, že se tím snižují náklady nutné na vytápění - přírodní teplo je zdarma. Navíc, při provozu tepelného čerpadla nevznikají žádné nebezpečné zplodiny, ani jiné vedlejší produkty, které by zamořovaly přírodu. Topení tepelným čerpadlem je nejen levné, ale také ekologické!

Jako podporu ekologického způsobu vytápění poskytuje ČEZ velice výhodnou sazbu. Takže proud v celém objektu bude levnější, nejen pro vytápění, ale pro kompletní provoz domácnosti nebo firmy.

Ovládání je velice jednoduché, po instalaci zařízení hlídá teplotu v objektu termostat, který je umístěn v referenční místnosti. Odpadá tedy jakákoliv složitá manipulace, jedná se o zcela bezobslužný provoz.

Tepelné čerpadlo jako alternativní zdroj energie

Vzduch, země, voda – tři nejdůležitější součásti našeho života. V budoucnu pro nás mohou znamenat ještě více. Jsou totiž, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, zdrojem velikého množství tepelné energie. Teplo z přírodního prostředí je však pro svou nízkou teplotu běžným způsobem nevyužitelné. Přitom je více než sto let známo řešení, jak toto teplo účelně využívat. Je jím tzv. tepelné čerpadlo, které ale až se zvyšujícími se cenami energií, i díky generačním skokům ve vývoji jeho komponentů, nabylo na významu. Zejména od sedmdesátých let minulého století nachází tepelná čerpadla stále větší uplatnění. Tepelné čerpadlo dokáže odebírat jinak nevyužitelné teplo z přírodního prostředí a pomocí elektrické energie ho umí převést na teplo vhodné pro vytápění, přípravu teplé vody i další účely. To vše hospodárně a zejména u systémů využívajících tepelnou energii ze vzduchu zcela neškodně pro životní prostředí.

Tepelné čerpadlo je energeticky a ekonomicky nejvýhodnější

Z principu tepelného čerpadla vyplývá, že jeho topný výkon je vždy větší než jeho elektrický příkon. Poměr topného výkonu a elektrického příkonu, tzv. topný faktor, je tedy vždy větší než jedna. Za informativní můžeme pokládat hodnotu 3. Použijeme-li tedy tepelné čerpadlo jako zdroj tepla pro vytápění či ohřev vody, znamená to, že z 1 kWh odebrané elektrické energie čerpadlo „vyrobí“ asi 3 kWh energie tepelné, za vhodných podmínek i více. Tím se výrazně snižuje spotřeba energie a provozní náklady na vytápění, ohřev vody i celkové náklady na energie ve vytápěném objektu. Energetická výhodnost tepelného čerpadla vyjádřená topným faktorem bude tím větší, čím vyšší bude teplota zdroje přírodního tepla a s čím nižší teplotou topného média bude tepelné čerpadlo pracovat.

Tepelné čerpadlo je ekologické – šetrné k životnímu prostředí

Znečištění životního prostředí a nedostatek primárních energetických zdrojů se v současné době stávají celospolečenskými tématy, jimž věnujeme stále větší pozornost. Negativní průvodní jevy příznivě ovlivní každý, kdo usiluje o snížení energetické náročnosti svého domu. Právě tepelná čerpadla představují jednu z možností jak toho dosáhnout. Tepelná čerpadla v porovnání s klasickými zdroji tepla, např. kotli na tuhá paliva, zemní plyn či topný olej, šetří primární energetické zdroje a přímo či nepřímo snižují tvorbu škodlivých emisí. Vedle toho snižují i tepelnou a tedy opět ekologickou zátěž okolního prostředí, která je průvodním jevem vytápění. Rozhodnutí o pořízení tepelného čerpadla přináší tedy nejen výhody ekonomické, ale je také velkým přínosem pro zlepšení našeho životního prostředí.

Proč si pořídit tepelné čerpadlo jako zdroj vytápění?

Tepelné čerpadlo je a vždy bude nejlevnějším způsobem vytápění elektrickou energií. Při nesrovnatelně vyšším komfortu jsou provozní náklady srovnatelné s topením dřevem, protože tepelná čerpadla pracují zcela automaticky. Roční provozní náklady na vytápění se po instalaci tepelného čerpadla sníží o 50 až 70% oproti použití zemního plynu nebo přímotopného čí akumulačního vytápění. Při provozu nevznikají žádné exhalace, zdroj je šetrný k životnímu prostředí. Nehrozí tedy zatížení tohoto způsobu vytápění ekologickou daní, jak se zamýšlí u tuhých paliv a plynu. Obvyklá doba návratnosti investice je cca 3 – 6 let .Vyšší pořizovací náklady jsou kompenzovány nízkými provozními náklady. Budete nezávislí na cenách energií, jakékoliv zdražování se vás dotkne pouze minimálně, přímá spotřeba energie je velmi nízká, teplo je čerpáno zdarma z přírody. Po uvedení tepelného čerpadla do provozu přidělí rozvodné společnosti velmi výhodnou dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie nejen pro zdroj vytápění, ale pro všechny elektrické spotřebiče v domácnosti. Komfortní a bezobslužný provoz zajistí tepelnou pohodu v daném objektu. Provoz tepelného čerpadla je zcela bezpečný, nehrozí výbuch, vznícení nebo otrava oxidem uhelnatým.

Exportovat do PDF Odeslat emailem

RYCHLÁ POPTÁVKA

Aktuality

Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 - pozvánka od KLIMA RAPID

Zveme vás na náš stánek č. M91 na veletrhu MODERNÍ VYTÁPĚNÍ, který se koná v Praze v Holešovicích od 1. 2. do 4. 2. 2018. Na našem stánku uvidíte nejen nové modely tepelných čerpadel Panasonic Aquarea, ale také další zajímavosti z oblasti klimatizací a ...

Správný výběr tepelného čerpadla

Představujeme vám základní informace o správném výběru tepelného čerpadla: na co se zaměřit při výběru tepelného čerpadla a odpovědi na nejčastější otázky našich zákazníků. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo zdarma telefonicky ...

Servis tepelného čerpadla Panasonic Aquarea

Proč je nutný servis tepelných čerpadel vzduch-voda? A jak při něm správně postupovat? Podívejte se na ukázku servisních úkonů u tepelného čerpadla Panasonic Aquarea. Pravidelným servisem prodloužíte životnost tepelného čerpadla a snížíte jeho provozní nák...

Říjen - ochrana oběhových čerpadel pro tepelná čerpadla Panasonic Aquarea řady H

Pro ochranu oběhových čerpadel v hydroboxech tepelných čerpadel Panasonic Aquarea řady H doporučujeme používat odstředivé odkalovače s magnetickou vložkou od společnosti Giacomini. Silný magnet ve filtru a způsob cirkulace topné vody zajistí kvalitní odlouč...

FOR ARCH 2017 19. 9 - 23. 9. 2017

Zveme vás na náš stánek B13 v hale 7 ve veletržním paláci PVA EXPO PRAHA v Letňanech od úterý 19. 9. do soboty 23. 9. 2017. FOR ARCH je stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR a pro české i zahraniční vystavovatele představuje výbornou příležitost pro pre...

Více aktualit

CERTIFIKACE

ISO 14001 - klimatizace ISO 9001 - klimatizace