Důležité informace o návrhu, montáži, zapojení a provozních podmínkách

Základní zásady:

 • Montáž jednotky musí provést odborná a proškolená firma!
 • Velikost zařízení volíme vždy podle stanovené tepelné zátěže.

Pro umístění vnitřní jednotky platí tyto zásady:

 • Jednotku instalujte v místě, které poskytuje dostatek prostoru kolem jednotky.
 • Jednotka má být umístěna tak, aby nebyly žádné překážky na vstupu a výstupu vzduchu.
 • Jednotku instalujte v místě, které je schopné unést její tíhu.
 • Umístění jednotky musí umožňovat vyjmutí filtru směrem dolů.
 • Jednotka musí být nainstalována v místě, které není vystaveno přímému slunečnímu záření (jinak vznikají problémy s přenosem signálu z dálkového ovladače!).
 • Doporučujeme jednotku nainstalovat doprostřed místnosti (stěny).

Pro umístění venkovní jednotky platí tyto zásady:

 • Jednotku instalujte v místě, které poskytuje dostatek prostoru kolem jednotky.
 • Jednotku instalujte v místě, které není vystaveno silnému větru.
 • V místě, které je suché a kde je zajištěna dostatečná výměna vzduchu.
 • Jednotku instalujte v místě, které je schopné unést její tíhu a které umožňuje její vodorovné umístění.
 • Současně by její umístění nemělo zvyšovat hladinu hluku nebo zesilovat případné vibrace (chvění).
 • Umístění jednotky by mělo být zvoleno tak, aby provozní hluk nebo odváděný vzduch z kondenzátoru neobtěžoval sousední uživatele projektu.
 • Pro umístění venkovní jednotky nejsou vhodné prostory, kde hrozí nebezpečí úniku hořlavých plynů.

Maximální převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou může činit až:

 • 5 m pro chladicí výkony 2,0 až 3,6 kW
 • 10 m pro chladicí výkony 5,3 až 9,0 kW

Maximální povolená délka potrubím mezi vnitřní a venkovní jednotkou může činit až:

 • 10 m pro chladicí výkony 2,0 až 3,6 kW
 • 15 m pro chladicí výkony 5,3 až 9,0 kW
 • Nástěnné klimatizační jednotky MIDEA jsou napájeny 230 V a každá jednotka musí mít samostatně jištěný elektrický přívod.
 • Při chlazení dochází k odvlhčení vzduchu a na chladiči se sráží voda, která se musí odvést.
 • V režimu chlazení dochází ke vzniku kondenzátu ve vnitřní jednotce, který se musí odvést do odpadu buď samospádem nebo nuceně pomocí čerpadla kondenzátu.
 • V režimu tepelného čerpadla dochází ke srážení vody na výměníku venkovní jednotky a je nutné opět zajistit odvod kondenzátu.

Provozní podmínky klimatizačního systému

Pro správnou činnost klimatizačního systému bez úpravy pro zimní provoz je potřeba zajistit následující podmínky:

 • venkovní teplota : 16 až 43 °C
 • teplota v místnosti : 17 až 32 °C

POZOR! Relativní vlhkost musí být nižší než 80 %. Nebezpečí kondenzace vodních par na povrchu vnitřní jednotky!

 • venkovní teplota : -5 až 27 °C
 • teplota v místnosti : 0 až 30 °C
 • venkovní teplota : 16 až 43 °C
 • teplota v místnosti : 17 až 30 °C

Je-li klimatizační systém provozován mimo výše uvedené provozní rozsahy, může dojít k aktivaci některé z ochran nebo k poškození klimatizačního zařízení!

RYCHLÁ POPTÁVKA

Aktuality

Správný výběr tepelného čerpadla

Představujeme vám základní informace o správném výběru tepelného čerpadla: na co se zaměřit při výběru tepelného čerpadla a odpovědi na nejčastější otázky našich zákazníků. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo zdarma telefonicky ...

Servis tepelného čerpadla Panasonic Aquarea

Proč je nutný servis tepelných čerpadel vzduch-voda? A jak při něm správně postupovat? Podívejte se na ukázku servisních úkonů u tepelného čerpadla Panasonic Aquarea. Pravidelným servisem prodloužíte životnost tepelného čerpadla a snížíte jeho provozní nák...

Říjen - ochrana oběhových čerpadel pro tepelná čerpadla Panasonic Aquarea řady H

Pro ochranu oběhových čerpadel v hydroboxech tepelných čerpadel Panasonic Aquarea řady H doporučujeme používat odstředivé odkalovače s magnetickou vložkou od společnosti Giacomini. Silný magnet ve filtru a způsob cirkulace topné vody zajistí kvalitní odlouč...

FOR ARCH 2017 19. 9 - 23. 9. 2017

Zveme vás na náš stánek B13 v hale 7 ve veletržním paláci PVA EXPO PRAHA v Letňanech od úterý 19. 9. do soboty 23. 9. 2017. FOR ARCH je stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR a pro české i zahraniční vystavovatele představuje výbornou příležitost pro pre...

Kotlíková dotace pro střední Čechy

Dobrá zpráva pro všechny zájemce o tzv. kotlíkovou dotaci! Dne 4. 9. 2017 zveřejní Státní fond životního prostředí text výzvy s metodikou a formuláři pro podání žádostí o dotace. Od 5. 9. 2017 tedy začneme navštěvovat zákazníky a připravovat vše potřebné....

Více aktualit

CERTIFIKACE

ISO 14001 - klimatizace ISO 9001 - klimatizace