Důležité informace o návrhu, montáži, zapojení a provozních podmínkách

Základní zásady:

 • Montáž jednotky musí provést odborná a proškolená firma!
 • Velikost zařízení volíme vždy podle stanovené tepelné zátěže.

Pro umístění vnitřní jednotky platí tyto zásady:

 • Jednotku instalujte v místě, které poskytuje dostatek prostoru kolem jednotky.
 • Jednotka má být umístěna tak, aby nebyly žádné překážky na vstupu a výstupu vzduchu.
 • Jednotku instalujte v místě, které je schopné unést její tíhu.
 • Umístění jednotky musí umožňovat vyjmutí filtru směrem dolů.
 • Jednotka musí být nainstalována v místě, které není vystaveno přímému slunečnímu záření (jinak vznikají problémy s přenosem signálu z dálkového ovladače!).
 • Doporučujeme jednotku nainstalovat doprostřed místnosti (stěny).

Pro umístění venkovní jednotky platí tyto zásady:

 • Jednotku instalujte v místě, které poskytuje dostatek prostoru kolem jednotky.
 • Jednotku instalujte v místě, které není vystaveno silnému větru.
 • V místě, které je suché a kde je zajištěna dostatečná výměna vzduchu.
 • Jednotku instalujte v místě, které je schopné unést její tíhu a které umožňuje její vodorovné umístění.
 • Současně by její umístění nemělo zvyšovat hladinu hluku nebo zesilovat případné vibrace (chvění).
 • Umístění jednotky by mělo být zvoleno tak, aby provozní hluk nebo odváděný vzduch z kondenzátoru neobtěžoval sousední uživatele projektu.
 • Pro umístění venkovní jednotky nejsou vhodné prostory, kde hrozí nebezpečí úniku hořlavých plynů.

Maximální převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou může činit až:

 • 5 m pro chladicí výkony 2,0 až 3,6 kW
 • 10 m pro chladicí výkony 5,3 až 9,0 kW

Maximální povolená délka potrubím mezi vnitřní a venkovní jednotkou může činit až:

 • 10 m pro chladicí výkony 2,0 až 3,6 kW
 • 15 m pro chladicí výkony 5,3 až 9,0 kW
 • Nástěnné klimatizační jednotky MIDEA jsou napájeny 230 V a každá jednotka musí mít samostatně jištěný elektrický přívod.
 • Při chlazení dochází k odvlhčení vzduchu a na chladiči se sráží voda, která se musí odvést.
 • V režimu chlazení dochází ke vzniku kondenzátu ve vnitřní jednotce, který se musí odvést do odpadu buď samospádem nebo nuceně pomocí čerpadla kondenzátu.
 • V režimu tepelného čerpadla dochází ke srážení vody na výměníku venkovní jednotky a je nutné opět zajistit odvod kondenzátu.

Provozní podmínky klimatizačního systému

Pro správnou činnost klimatizačního systému bez úpravy pro zimní provoz je potřeba zajistit následující podmínky:

 • venkovní teplota : 16 až 43 °C
 • teplota v místnosti : 17 až 32 °C

POZOR! Relativní vlhkost musí být nižší než 80 %. Nebezpečí kondenzace vodních par na povrchu vnitřní jednotky!

 • venkovní teplota : -5 až 27 °C
 • teplota v místnosti : 0 až 30 °C
 • venkovní teplota : 16 až 43 °C
 • teplota v místnosti : 17 až 30 °C

Je-li klimatizační systém provozován mimo výše uvedené provozní rozsahy, může dojít k aktivaci některé z ochran nebo k poškození klimatizačního zařízení!

RYCHLÁ POPTÁVKA

Aktuality

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů I.Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dál...

Kotlíkové dotace NOVINKY 5/2018

Dle aktuálních informací se chystá přijímání dalších žádostí o kotlíkové dotace v těchto krajích: Pardubický kraj - jako první vydal novou informaci pro žadatele o kotlíkové dotace – vyhlášení nové výzvy se předpokládá v září 2018. Žádosti mohou podávat ja...

Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 - pozvánka od KLIMA RAPID

Zveme vás na náš stánek č. M91 na veletrhu MODERNÍ VYTÁPĚNÍ, který se koná v Praze v Holešovicích od 1. 2. do 4. 2. 2018. Na našem stánku uvidíte nejen nové modely tepelných čerpadel Panasonic Aquarea, ale také další zajímavosti z oblasti klimatizací a ...

Správný výběr tepelného čerpadla

Představujeme vám základní informace o správném výběru tepelného čerpadla: na co se zaměřit při výběru tepelného čerpadla a odpovědi na nejčastější otázky našich zákazníků. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo zdarma telefonicky ...

Servis tepelného čerpadla Panasonic Aquarea

Proč je nutný servis tepelných čerpadel vzduch-voda? A jak při něm správně postupovat? Podívejte se na ukázku servisních úkonů u tepelného čerpadla Panasonic Aquarea. Pravidelným servisem prodloužíte životnost tepelného čerpadla a snížíte jeho provozní nák...

Více aktualit

CERTIFIKACE

ISO 14001 - klimatizace ISO 9001 - klimatizace