Centrální klimatizace Midea

Produkty

Centrální klimatizace Midea vnitřní jednotky Centrální klimatizace Midea vnější jednotky

» Systémy MIDEA MDV
» Princip systému
» Popis systému
» Návrh a instalace

Systémy MIDEA MDV

Moderní a digitální systém centrálního chlazení (topení) MIDEA MDV vyvinula firma MIDEA ve spolupráci se společností Copeland (USA). Pro svoji pokrokovost a popularitu se s tímto systémem můžete setkat i u jiných distributorů klimatizací (např. YORK, SDV atp.), kterým MIDEA tento produkt předprodává pod jinou značkou!

Díky tomu, že naše společnost nabízí tento systém pod originálním názvem MIDEA MDV, tak jsme schopni pružně reagovat na požadavky našich zákazníků díky přímému kontaktu na výrobce bez jakékoliv vazby na další obchodní mezičlánky, jak je tomu u ostatních firem.

V neposlední řadě je i tato naše přímá vazba na výrobce zárukou výhodných cen!

 

Princip systému

Princip digitálně řízeného kompresoru

Digitálně řízený spirálový kompresor Copeland využívá technologie řízení doby axiální těsnosti a netěsnosti mezi statorem a rotorem axiálním pohybem statoru. Přídavným bypasem kompresoru je propojeno sání a řídící tlakový prostor nad axiálně pohyblivým statorem.

Když je ventil PWM uzavřen, je v řídícím prostoru nad statorem stejný tlak jako na výtlaku kompresoru. Tímto tlakem je stator přitlačen k rotoru a je tak dosaženo těsnosti mezi statorem a rotorem. Kompresor pracuje na plný výkon.

Když je ventil PWM otevřen, je tlak v řídícím prostoru nad statorem odpuštěn do sání kompresoru. Tlak v pracovním prostoru mezi statorem a rotorem odtlačí stator směrem nahoru od rotoru, vznikne netěsnost mezi statorem a rotorem. Kompresor pak není schopen stlačovat chladivo. Jedná se o běh naprázdno.

Nastavením poměru doby přitlačení a odtlačení statoru od rotoru je řízeno množství chladiva vytlačeného z kompresoru a tím výkon zařízení.

Princip plynulého ovládání

Periodickým přitlačováním a odtlačováním statoru od rotoru kompresoru ovládáme množství chladiva. Jedno přitlačení a odtlačení nazýváme jedním pracovním cyklem.

Všeobecně jeden pracovní cyklus trvá mezi 10 a 20 sekundami. Poměrem mezi pracovní polohou a během naprázdno je možno dosáhnout rozdílného množství vystupujícího stlačeného chladiva, čímž dosahujeme právě spojité regulace výkonu.

Příklad.: Plný výkon vnější jednotky MIDEA MDV je 28 kW, pracovní cyklus trvá 20 vteřin. Pokud je potřebný výkon jednotky 14 kW (50% maximálního), potom kompresor bude v pracovní poloze 50% celkového času. Tzn. vždy 10 vteřin v pracovní poloze a 10 vteřin poběží naprázdno. Pokud potřebujeme pro vnitřní jednotky pouze 5,6 kW, tj. 20% maximálního výkonu vnější jednotky, bude kompresor v pracovní poloze pouze 20% času, tzn. 4 vteřiny pracovní poloze a 16 vteřin poběží naprázdno. To platí i pro ostatní poměry. Obrázky prezentují 10%, 50% a 100% plného výkonu.

Výkonový rozsah digitálního spirálového kompresoru je v rozsahu od 10% do 100%. V uvedeném rozmezí může být plynule nastaven libovolný výkon. Tato skutečnost pak zaručuje vysokou účinnost digitálního spirálového kompresoru, zvláště při potřebě nižšího výkonu.

Popis systému

Vývoj systému MIDEA MDV s digitálně řízeným kompresorem

Centrální klimatizační systém MIDEA MDV byl uveden na trh firmou MIDEA v roce 2002 po dlouhodobé spolupráci s firmou Copeland. Tento systém je vyspělou aplikací moderních technologii Digital Scroll.

MIDEA MDV je systém s digitálně řízeným spirálovým kompresorem od kvalitního výrobce COPELAND USA.

Výtlak chladiva ze spirálového kompresoru je spojitě regulován a díky tomu nabízí tento systém spojitou regulaci chladícího výkonu.

Postupným vývojem systému MIDEA MDV došlo například ke konstrukční změně vnější jednotky za použitím jednoho ventilátoru a výměníku tepla ve tvaru V a tím se pak snížila hmotnost a velikost jednotky o 22%. Díky této konstrukční změně se i podařilo zvýšit účinnost o 30%.

Faktor EER nyní dosahuje až 3,2 W/W. Tento digitální systém MIDEA MDV je jedničkou ve světě a díky tomu je dodáván na světové trhy i pod neoriginálním označením. MIDEA MDV systém je kompletován již ve výrobě, což vede ke snížení ceny instalace a předchází se tak problémům s olejem a tlakem způsobeným nesprávnou instalací.

Výhody

  • Rozšířený rozsah regulace výkonu od 10% do 100%.
  • Skutečně spojitá regulace výkonu
  • Dlouhá životnost - ventil PWM může otevřít a zavřít v průměru 40-milion krát, což odpovídá životnosti 30 let.
  • Vysoká účinnost systému a stabilita chladiva stlačeného využitím technologie změny těsnosti mezi statoremna rotorem axiálním pohybem statoru v kompresoru.

 

Bez elektromagnetického rušení

Digitálně řízený systém MIDEA MDV nezpůsobuje žádné elektromagnetické rušení. K regulaci výkonu dochází mechanicky pomocí digitálních pulsů a tím odpadají problémy s elektromagnetickým rušením. Tato veliká výhoda umožňuje použití digitálně řízeného systému v telekomunikacích, elektrárnách a všech druzích laboratoří.

 

 

Návrh a instalace

Jednoduchý návrh, instalace a údržba

MIDEA MDV je systém s přímým chlazením, v porovnání se staršími centrálními výrobníky studené vody nevyžaduje složitou instalaci, obtížnou údržbu a servis.

Pokročilá autodiagnostika systému nevyžaduje speciální proškolený personál pro údržbu, což umožňuje další úspory.

Kompaktní tvar šetří montážní prostor a snižuje náklady na montáž. Umožňuje paralelní propojení modulů.

Velký výškový rozdíl a převýšení

Digitálně řízený systém MIDEA MDV nepotřebuje jako jediný systém olejový a recyklační separátor. Při chodu kompresoru v pracovní poloze je rychlost chladiva dostatečná i pro návrat oleje zpět do kompresoru. Při běhu kompresoru naprázdno neodchází z kompresoru žádné chladivo ani olej.

Vyspělá technologie vracení oleje

Digitálně řízený spirálový kompresor Copeland je buďto v pracovní poloze nebo v běhu naprázdno. V pracovní poloze zaručuje plná rychlost chladiva dostatek energie k návratu oleje zpět do kompresoru. Při běhu naprázdno nevytlačuje kompresor žádné chladivo a tedy ani olej. Setrvačnost chladiva zajistí stále částečně vrací olej do kompresoru.

Kombinací elektronického a mechanického ovládání je udržována potřebná hladina oleje ve skříni kompresoru. Zařízení je vybaveno alarmem na nízkého a vysokého tlaku v okruhu.

Vhodný průměr potrubí

Digitálně řízený systém MIDEA MDV je vyspělá technologie. Systém používá pouze 2 průměry potrubí, což usnadňuje montáž a není nutné držet rozsáhlý a drahý sklad potrubí různých dimenzí.

 

RYCHLÁ POPTÁVKA

Aktuality

Panasonic Aquarea: katalog a leták 2018-2019

Leták Panasonic 2018-2019 (12 stránek) Věděli jste, že tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea nabízí až 80% úsporu výdajů za vytápění v porovnání s elektrickými ohřívači? Katalog Panasonic 2018-2019 (74 stránek) ke stažení zde

DOTACE novinky 10/2018

Dotace na tepelné čerpadlo v programu Nová zelená úsporám lze vyřídit od 15. 10. 2018 i na rodinné domy, které nejsou zateplené! Stačí, když jako aktuální zdroj tepla mají elektrokotel, kamna, lokální topidla (pro dotaci není potřeba fotodokumentace, stač...

FOR ARCH 2018

Zveme vás na náš stánek  v hale 7 ve veletržním paláci PVA EXPO PRAHA v Letňanech od úterý 18. 9. do soboty 22. 9. 2018. FOR ARCH je stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR a pro české i zahraniční vystavovatele představuje výbornou příležitost pro prez...

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů I.Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dál...

Kotlíkové dotace NOVINKY 5/2018

Dle aktuálních informací se chystá přijímání dalších žádostí o kotlíkové dotace v těchto krajích: Pardubický kraj - jako první vydal novou informaci pro žadatele o kotlíkové dotace – vyhlášení nové výzvy se předpokládá v září 2018. Žádosti mohou podávat ja...

Více aktualit

CERTIFIKACE

ISO 14001 - klimatizace ISO 9001 - klimatizace